Nagoya.Swift+ 12月度勉強会 Nagoya.Swift+ 12月度勉強会

イベント参加者・申込者一覧

イベント関係者

管理者1人

イベント申込者

参加者一覧

遊びに来る枠 参加者 6人
Nagoya.Swift+ 12月度勉強会に参加を申し込みました!
Nagoya.Swift+ 12月度勉強会 に参加を申し込みました!
Nagoya.Swift+ 12月度勉強会 に参加を申し込みました!
Nagoya.Swift+ 12月度勉強会に参加を申し込みました!
Nagoya.Swift+ 12月度勉強会 に参加を申し込みました!
Nagoya.Swift+ 12月度勉強会に参加を申し込みました!
見にきてみる枠 参加者 2人
Nagoya.Swift+ 12月度勉強会 に参加を申し込みました!
#NGK2017B でLT聞いてNagoya.Swift+ 12月度勉強会 に参加を申し込みました!

キャンセル一覧

遊びに来る枠 キャンセル 2人
仕事入れられたよー
仕事で行けなくなりました(≧▽≦)