Nagoya.Swift+ 7月度勉強会 Nagoya.Swift+ 7月度勉強会

イベント参加者・申込者一覧

イベント関係者

管理者1人

イベント申込者

参加者一覧

遊びに来る枠 参加者 4人
Nagoya.Swift+ 6月度勉強会に参加を申し込みました!
Nagoya.Swift+ 7月度勉強会に参加を申し込みました!
申し込み忘れてました。申し訳ない…
Nagoya.Swift+ 7月度勉強会に参加を申し込みました!
オンライン枠 参加者 2人
オンライン枠!Nagoya.Swift+ 7月度勉強会に参加を申し込みました!
Nagoya.Swift+ 7月度勉強会に参加を申し込みました!

キャンセル一覧

遊びに来る枠 キャンセル 1人
見にきてみる枠 キャンセル 1人